"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Các thuộc tính
Số, ký hiệu 15/NQ-HNND Ngày ban hành 12/11/2019
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Ngân Sơn Người ký Chủ tịch Định Xuân Sơn
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Trích yếu Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phân cấp huyện điều hành
Ngày hiệu lực 12/11/2019 Ngày hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực
Phần hết hiệu lực
Công báo Số 29 Ngày 25/11/2019 Trang 75

Văn bản liên quan