"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Các thuộc tính
Số, ký hiệu 06/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 17/7/2020
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Người ký Chủ tịch Nguyễn Văn Du
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Trích yếu Bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định định mức và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban Quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
Ngày hiệu lực 27/07/2020 Ngày hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực
Phần hết hiệu lực
Công báo Số 19 Ngày 22/7/2020 Trang

Văn bản liên quan