"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Các thuộc tính
Số, ký hiệu 1977/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/10/2023
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Người ký Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Trích yếu Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực quản lý và đảm bảo an toàn, hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến 2030
Ngày hiệu lực 27/10/2023 Ngày hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực
Phần hết hiệu lực
Công báo Số 35 + 36 Ngày 1/11/2023 Trang 2

Văn bản liên quan