"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp

Quyết định 932/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh lợn (PRRS), dịch Lở mồm long móng gia súc và bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Quyết định 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 37/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 30/9/2019 ] [ Hiệu lực: 11/10/2019 ]
Quyết định 16/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 30/9/2019 ] [ Hiệu lực: 11/10/2019 ]
Quyết định 1734/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 30/9/2019 ] [ Hiệu lực: 30/9/2019 ]
Quyết định 14/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020
[ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 07/10/2019 ]
Quyết định 1708/QĐ-BCĐ [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 25/9/2019 ] [ Hiệu lực: 25/9/2019 ]
Quyết định 1691/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân,vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 23/9/2019 ] [ Hiệu lực: 23/9/2019 ]
Quyết định 1678/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/9/2019 ] [ Hiệu lực: 20/9/2019 ]
Quyết định 1679/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 của Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/9/2019 ] [ Hiệu lực: 20/9/2019 ]
Quyết định 1680/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 của Hội Đông Y tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/9/2019 ] [ Hiệu lực: 20/9/2019 ]
Quyết định 1681/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/9/2019 ] [ Hiệu lực: 20/9/2019 ]
Quyết định 1682/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/9/2019 ] [ Hiệu lực: 20/9/2019 ]
Quyết định 1683/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 của Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn
[ Ban hành: 20/9/2019 ] [ Hiệu lực: 20/9/2019 ]