"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2002Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Văn bản
LĨNH VỰC, NGÀNH
Tài nguyên Môi trường Tư pháp
Các thuộc tính
Số, ký hiệu 434/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/03/2022
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Người ký
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Trích yếu Về việc điều chỉnh thông tin tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thay đổi phương án, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý 714 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
Ngày hiệu lực 21/03/2022 Ngày hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực
Phần hết hiệu lực
Công báo Số 10+11 Ngày 15/4/2022 Trang 51

Văn bản liên quan